CZ

Please select a language

 

Vlastnosti

Uživatelsky přívětivé rozhraní programu

Rozhraní výpočetního programu pro konstrukci nádrží bylo vytvořeno na základě známých aplikací Microsoft Office, takže se i nový uživatel s obsluhou programu seznámí rychle.

Pomocné texty v programovém rozhraní

Aby byla obsluha programu ještě jednodušší, byly v nové verzi integrovány do programového rozhraní další pomocné texty ve formě infoboxů.

Bezpečnost

Pomocí více než 200 dotazů jsou zadání uživatele ověřována ohledně platnosti a realizovatelnosti. Tím je zaručeno, že lze nádrže dimenzovat sice optimálně, ale především bezpečně.

Instalace na několika místech

Výkonná SQL databáze umožňuje zpracování jedné a té samé nádrže na různých pracovištích.

Simultánní výpočty

V programu RITA® je možný současný výpočet více nádrží. To umožňuje přímé srovnání výsledků výpočtu a usnadňuje tak optimalizaci designu nádrže.

Jazyky

Jak programové rozhraní, tak i kompletní výtisky statiky lze zobrazit v německé, anglické, francouzské a české jazykové verzi.

Dokumentace výsledků výpočtu

Program RITA® nabízí alternativně k výtisku detailní statiky, která obsahuje údaje nutné pro schválení nádrže, možnost vyhotovení stručného souhrnu ve formě datového listu.

Základy výpočtu

Základy výpočtu programu vycházejí z celosvětově uznané DVS směrnice 2205. Program navíc nabízí možnost konstruovat nádrže nad rozsah DVS směrnice 2205. Program uživatele informuje, pokud je oblast působnosti směrnice opuštěna.

Charakteristické parametry

Všechny charakteristické parametry jako meze pevnosti při tečení, moduly přetváření a faktory spojů, jakož i součinitele kontrakce pro houževnatost a vliv chemikálií jsou v databázi RITA® založeny.

Výběr materiálu

Mimo PE a PP lze jako materiál nádrže zvolit také PVC-U a PVDF.

Seznam médií

Vedle seznamu médií DIBt nabízí program RITA® možnost vytvořit vlastní seznam médií. Média se uloží do databáze a lze je použít při každém novém výpočtu nádrže.

Teploty

Vedle údaje o krátkodobé a stálé teplotě média je při výpočtu kruhové nádrže zohledněna i průměrná a maximální okolní teplota. Pomocí nového nástroje Miner-Tool lze dle pravidla Miner vypočítat střední teplotu.

 
Search
Contact

Share

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial